Menü
Anasayfa
Kurumsal
Denetim
Danışmanlık
Raporlar
Çözüm Ortakları
Referanslar
Sorgulamalar
Linkler
Haberler & Duyurular
İletişim
Danışmanlık

Mali Müşavirlik hizmetleri, devlet adına, belli bir ciroya ulaşmış firmaların hizmetini almakta zorunda olduğu bir durumken, o firmanın muhasebe ve mali kayıtlarını kontrol edilmesini kapsar.

TTK hükümlerine uygunluk denetimi ve danışmanlık hizmetleri ile firmaların TTK kapsamında güncelliği sağlanır.

Şirket kuruluş işlemleri, yabancı ortaklı ve sermayeli şirketler, enerji şirketlerine stratejik konularda danıimanlık sağlanır. 

Şirketlerin üçüncü kişilerle düzenleyeceği sözleşmelerin vergi mevzuatı yönünden incelenerek uygunluğu konusunda görüş bildirilir. Vergi mevzuatı danışmanlığı, her türlü vergi davalarında yol gösterici danışmanlık hizmeti verilmesidir. 

İş yeri kayıtlarının incelenmesi ve Kalkınma Ajansları tarafından destekelenen Projelerin başlangıcından bitimine kadar tüm aşamalarda bilgi alışverişinde bulunması ve danışmanlık hizmeti sağlaması, raporun düzenlenmesi ile sağlıklı biçimde projenin sonlanmasını sağlamak.

Yatırım süreçlerinizde doğru analiz ve piyasa ölçümleriyle yol gösterimi yatırım danışmanlığı olarak adlandırılır. 

Tarımsal Birliklerin vergi ve mali sorunlarının çözümü noktasında danışmanlık hizmeti verilmektedir. 

Ödenmiş Sermaya Tespiti ve Sermaye Artırım Raporları Düzenlenmektedir.

Eğitim Faaliyetlerimiz,

Güncel SPK Mevzuatı ve TFRS Standartları konusunda çeşitli seminer ve bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır. 

 
Copyright © 2014 Önder Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.